Korpsene våre har lange tradisjoner i nærmiljøet, siden de ble etablert i hhv 1954 (HSMK) og 1961 (SSK). Samarbeidskorpset ble etablert ved årsskiftet 2011/12, og totalt er vi omkring 30 musikanter.